College van diakenen College van diakenen
  • College van diakenen Hervormde gemeente
  • College van diakenen Gereformeerde kerk
  • Declaratie formulier Diaconie Gereformeerde kerk
  • Collecterooster 2019 Hervormde gemeente 
  • Collecterooster 2019 Gereformeerde kerk
lees meer »
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
  • Het college van kerkrentmeesters Hervormde gemeente
  • Het college van kerkrentmeesters Gereformeerde kerk
lees meer »
 
PaKaN! PaKaN!
Het samengaan van de Hervormde Stuurgroep Jongeren en de Gereformeerde Jeugdcommissie heeft in september 2005 geleid tot de oprichting van de werkgroep jongeren PaKaN! De werkgroep jongeren PaKaN! bestaat uit de jeugdpredikanten en de jeugdambtsdragers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Ommen.

Contact: 
lees meer »
 
Taakgroep Eredienst Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst Gereformeerde Kerk

De taakgroep behartigt alle aspecten van liturgie en eredienst en bereidt de besluitvorming in de Kleine Kerkenraad voor.

Contact: 

lees meer »
 
Kinderoppas Kinderoppas

Tijdens de ochttenddiensten in Ommen is er kinderoppas.

Contact: 
Contact: 

lees meer »
 
Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen

De werkgroep rondom Pasen (vanaf 2011) werkt in opdracht van beide PKN kerken samen met de Katholieke Parochie en sinds 2014 met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, wijk West.

Contact: 

lees meer »
 
ZWO commissie ZWO commissie

Vanuit ons christen-zijn solidair zijn met onze naaste, dichtbij of veraf door Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Contact: 

lees meer »
 
Beamerteam Beamerteam

Wij projecteren elke dienst op zondagochtend en ook als er op zondagavond een dienst is.
Contact: 
Contact: 

lees meer »
 
Centrale Evangelisatie Werkgroep Centrale Evangelisatie Werkgroep

Missie Centrale Evangelisatie Werkgroep: Matteus 28: 18-20
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Contact: 

lees meer »