Tienerdienst Vinkenbuurt
lllll

header3

Tienerdienst Vinkenbuurt

Orde van dienst 2 juni 2019 om 19.00 uur Hervormde kerk Ommen

Welkomstwoord en afkondigingen
Aanvangslied Psalm 27: 1
Stil gebed
Votum en Groet
zingen Psalm 27: 7
Gebed
Schriftlezing Joh. 14: 15-20 en Gal. 5: 13-26
zingen Lied 313: 1 en 5
Preek
zingen Lied 841: 1, 2, 3 en 4 (= geheel)
Geloofsbelijdenis
zingen Lied 412: 1
Gebed
Collecte
Slotlied Lied 245: 1 en 2
Zegen
Gemeente zingt het drie-voudig Amen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters