Tienerdienst Vinkenbuurt

Liturgie doopdienst 19 mei 2019 om 9.30 uur Hervormde kerk Ommen

In deze dienst worden Hugo Messemaker, Ivan Hekman en Cato Visser gedoopt

Voorganger: ds. Karel Hazeleger
Ouderling van dienst: mw. Silvana Kösters
Organist: dhr. Gert Diepeveen
Met medewerking van kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’

Voor de dienst kijken we naar foto’s van de dopelingen. Ondertussen is er muziek.

Welkom en mededelingen
Zingen, Lied 868: 1 en 4, Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere (zo mogelijk staand)

Stil gebed (zo mogelijk staand)
Votum en groet (zo mogelijk staand)
Zingen, Lied 354: 1, 3 en 4, Jouw leven staat aan het begin

Onderwijs over de doop
Zingen, ELB 289 (helemaal), Ik geloof in God de Vader (zo mogelijk staand)

Gebed
Zingen, ELB 278: 1, Laat de kind’ren tot Mij komen
 Ondertussen worden de dopelingen de kerk binnengebracht.
De kinderen uit de kerk mogen naar voren komen.
Moment met de kinderen

Het kinderkoor zingt 2 liederen:
 Wie wa wondertje
 Heer U kent mij als geen ander

Vragen voor de doopouders
Persoonlijk woord dominee Tijink
Bediening van de doop
Jawoord van de gemeente (zo mogelijk staand)
Zingen, ELB 471 (alleen) refrein 1, Weet je dat de Vader je kent (zo mogelijk staand)

Het kinderkoor zingt: Ik wens jou

Overhandigen van de doopkaarsen en de dagboekjes, door de ouderling van dienst

Gebed
 Aansluitend worden de dopelingen de kerk uit gebracht.
Aansteken van de kaarsen van de kindernevendienst
 Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

Schriftlezing, Matteüs 28:16-20 (NBV)
Zingen, Lied 305 (helemaal), Alle eer en alle glorie

Preek. De doop – een dubbele opdracht
Zingen, Psalm 119: 3, U dank ik, Heer, in opgetogenheid
 Aansluitend komen de kinderen terug van de kindernevendienst

Gebed
Collecte. De kinderen kunnen worden opgehaald van de oppas.
Zingen, Lied 425, Vervuld van uw zegen (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen “amen”