Tienerdienst Vinkenbuurt

Liturgie 1e paasdag 21 april 2019 om 10.00 uur gebouw Irene Witharen

Orgel: Frans Dijkstra
Dwarsfluit: Marijke van Harten

Intocht kerkenraad (waarbij de paaskaars brandend wordt binnengedragen).
We zingen ondertussen lied 637
Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
Lied 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Stil gebed – Onze hulp – Groet
Inleidend woord
Lied 624
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 643: 1, 5, 6, 7, 8, 9
Aandacht voor het project van de kindernevendienst
• Filmpje
• Gesprek
• Projectlied
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: Joh. 20: 1-18
Lied 617: 1 (allen), 2 (vrouwen) 3 (mannen) 4 (vrouwen) 5 (mannen) 6 (vrouwen) 7 (mannen) 19 (allen)
Verkondiging
Lied 642: 1, 2, 4, 8
Afkondiging overlijden gevolgd door het zingen van lied 951: 2
Gebeden
Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de oppas worden gehaald)
Lied 634 U zij de Glorie
Zegen