Tienerdienst Vinkenbuurt
lllll

header3

Tienerdienst Vinkenbuurt

Liturgie Heilig Avondmaal, Goede Vrijdag 19 april 2019 om 19.30 uur Hervormde kerk Ommen

Afkondigingen
Zingen, Psalm 130: 1 en 2, Uit diepten van ellenden

Stil gebed

Votum en groet

Zingen, Lied 580 (helemaal), Dag zo bitter en zo goed

Gebed
Lezing, Lucas 23:33-46 (NBV)
Zingen, Lied 576b: 1 en 2, O hoofd vol bloed en wonden

Preek n.a.v. Lucas 23:35a, “Het volk stond toe te kijken”
Zingen, Lied 577 (helemaal), O wereld, zie uw leven

Formulier
Gebed

Zingen, Lied 381: 1 en 2, Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Viering 1/2 tafels, Zingen Lied 576b: 4 en 5, Houdt Gij mij in uw hoede

Gebed
Collecte

Zingen, Lied 653: 1, 6 en 7, U kennen, uit en tot U leven

Zegen, beantwoord met gezongen 'amen'

We verlaten in stilte de kerk.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters