Tienerdienst Vinkenbuurt

Orde van Dienst Heilig Avondmaal Goede Vrijdag 19 april 2019 om 19.30 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Intochtslied: NLB (Psalm) 22: 1, 2

Votum en groet

Zingen: NLB 562: 1, 2, 3 Ik wil mij gaan vertroosten

Zullen we samen bidden?

Lezen van enkele gedeelten uit het lijdensverhaal, afgewisseld
met het zingen van de volgende liederen:

Schriftlezing: Johannes 17: 1-5
LVK Gez.177: 1, 2, 6, 7 Leer mij, o Heer,
Schriftlezing: Joh. 19: 1-16a
NLB 587: 4 Hier is God zelf
Schriftlezing: Joh. 19: 16b-30
NLB 587: 5 Jezus, gekruisigd
Schriftlezing: Joh.19: 31-37
NLB 587: 6 Zing met de psalm
Schriftlezing: Joh. 19: 38-42
NLB 587: 7 Rijke geschenken

Prediking: HET IS VOLBRACHT (Joh. 19:30)

Zingen: NLB 578: 1, 6

Woorden der inzetting

[Afkondigingen]

Avondmaalsgebed:
Zingen: NLB 376: 3, 4, 6, 7

Toebereiding van de tafel en nodiging (lopend)
Afsluiting, zingen: NLB (Psalm) 23: 1, 2
Dankzegging (Psalm 103)
Zullen we samen danken?
Collecten
Slotzang: NLB 590 Nu valt de nacht
Zegen (3x amen).