Tienerdienst Vinkenbuurt

Liturgie avondmaalsdienst Goede Vrijdag Oldenhaghen 19 april 2019 om 15.00 uur

Voorganger: ds. K.A. Hazeleger
Pianist: dhr. Freddy Bruins

Welkom

Stil Gebed

Votum en groet

Zingen, Liedboek 1973 Gezang 189 (helemaal), Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis

Gebed

Schriftlezing: Lucas 23:33-46 (NBV)

Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 114: 1, 3 en 8, Als ik in gedachten sta

Overdenking n.a.v. Lucas 23:34a, “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”

Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 302: 1, 2, 3 en 4, Heer, ik kom tot U

Lezing uit het formulier

Viering van het Avondmaal

Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 377: 1, 2 en 3, U bid ik aan, o macht der liefde

Gebed

Collecte

Zingen, Liedboek 1973 Gezang 440: 1, 2 en 4, Ik heb de vaste grond gevonden

Zegen