Tienerdienst Vinkenbuurt
lllll

header3

Tienerdienst Vinkenbuurt

Liturgie 11 november 2018 om 9.30 uur Gereformeerde Kerk te Ommen (aangepast)

Voleindingstijd


Binnenkomst ambtsdragers

Inoefenen lied ‘Nu nog met halve woorden’
(door predikant + organist)

Afkondigingen

Handdruk aan de predikant

Lied/Psalm 98: 3 ‘Laat heel de aarde een loflied wezen’

Stil gebed (staand)

Groet en bemoediging (staand)
v. De Heer zij met u!
a. Ook met u zij de Heer!

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft
v. God die is, die was, die komt
die tijd hebt voor mensen
k. tijd van goedheid, zonder einde
van liefde, eeuwig
v. tijd van de hemel, tijd van het Lam
tijd van een Kind – uw tijd, zo vlakbij
a. God die is, die was, die komt -
Kom tot ons, de wereld wacht

Lied 98:4 ‘Laat alle zeeën, alle landen’

We gaan zitten.

Woorden ter inleiding op de dienst

Kyriegebed

Lied van ooit ‘Nu nog met halve woorden’
(uit Zangen van zoeken en zien, nr. 179; melodie Gez. 412: ‘O Heer die daar des hemels tente spreidt’)

 

Lied van ooit Nu nog met halve woorden

Gebed voordat we de Bijbel opendoen

Kinderen in het midden

Lied bij het weggaan

Lezen: Openbaring 4

Een paar woorden om op gang te komen…
Thema: ‘In zijn hand, uit zijn hand?’

Lied/Psalm 146: 4 en 5 ‘Aan wie hongert geeft Hij spijze’

Preek I

Lied 657: 3 en 4 ‘Het donker kan verbleken’

Lezen: Openbaring 5

Preek II

Lied 705: 2 en 4 ‘Ere zij aan Hem’

Preek III

ELB 489 ‘He’s got the whole world in his hands’ (piano)
(Op de beamer graag weer per sheet de vertaling erbij opnemen)


He's got the whole world in his hands
He's got the whole wide world in his hands
He's got the whole world in his hands
He's got the whole world in his hands

Vert.: Hij heeft de hele wereld in zijn hand.

He’s got the wind and the rain in his hands
He’s got the sun and the moon in his hands
He’s got the wind and the rain in his hands
He’s got the sun and the moon in his hands

Vert.: Hij heeft de wind en de regen, de zon en de maan in zijn hand.

He's got the tiny little baby in his hands
He's got the tiny little baby in his hands
He's got the tiny little baby in his hands
He's got all children in his hands.

Vert.: Hij heeft het hele kleine kindje, ja alle kinderen in zijn hand.

He's got you and me brother in his hands
He's got you and me sister in his hands
He's got you and me brother in his hands
He's got everybody here in his hands.

Vert.: Hij heeft jou en mij, broeder, zuster, ja iedereen in zijn hand.

He's got the whole world in his hands
He's got the whole wide world in his hands
He's got the whole world in his hands
He's got the whole wide world in his hands

Vert.: Hij heeft de hele wereld in zijn hand.

Afkondiging van overlijden

Lied 951 vers 2

Gebeden

Collecten

Slotlied 769: 1 en 5 ‘Eens, als de bazuinen klinken’

Wegzending en zegen
V De vrede van God
die alle verstand te boven gaat
zal uw harten en gedachten bewaren
in Christus Jezus, onze Heer, het Lam,
G Amen, amen, amen (gezongen)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters