Tienerdienst Vinkenbuurt
lllll

header3

Orde van dienst/Liturgie

Liturgie 21 juli om 10.00 Gebouw Irene Witharen

Dienst Witharen, 21 juli 2019

Welkom

Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Zingen: Psalm 139: 1 en 8

Gebed

Kinderen naar de Kindernevendienst?

Lezen: Marcus 8: 31 - 38

Zingen: Lied 801: 1, 3

Verkondiging

Zingen: Lied 801: 2, 6, 7

Gebed

Collecte

Slotlied: Lied 913: 1, 3

Zegen.

Liturgie 21 juli om 10.00 uur Hervormde gemeente Vinkenbuurt

Liturgie Vinkenbuurt 10.00 uur 21 juli 2019

Organist: Willemien Gerritsen, Predikant: ds. Coby de Haan

Welkom - ouderling van dienst

Zingen: Dank u voor deze nieuwe morgen lied 218: 1,2, 4 en 5

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Psalmgebed Psalm 103

We zingen en lezen lied 103e

We zingen ”Bless the Lord my soul”

Ik lees: tekst 1

We zingen: “Bless the Lord my soul”

Ik lees: tekst 2

We zingen: Bless the Lord my soul

Ik less tekst 3 en 4

We zingen: Bless the Lord my soul

Toelichting op de dienst: Ben je in balans?

Gebed

Zingen: lied 139b : 1 Heer U doorgrond en kent mij

Bijbellezing: Lukas 10: 38-42

Preek

Zingen: Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats . we zingen dit lied met youtube: ( Marco regelt dit)

Link: https://youtu.be/CecAat8xfO0

In mijn hart

Mijn God,

Ik hoef niet naar de hemel te klimmen

om met U te spreken

en bij U mijn vreugde te vinden.

Ik moet mijn stem niet verheffen

om met u te praten.

Al fluisterde ik heel zacht,

Gij hoort mij reeds.

Want Gij zijt in mij,

ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,

heb ik geen vleugels nodig,

ik heb me enkel stil te houden,

in mezelf te kijken,

me niet te verwijderen

van een zo hoge Gast.

                                 (Theresia van Avila)

Orgelspel

Gebeden

Collecte

Zingen: Lied 418: 1,2 en 3 God, schenk ons de kracht

Zegen

Afgesloten met gezamenlijk gezongen AMEN

Liturgie 21 juli om 09.30 uur Hervormde gemeente Ommen

Zondag 21 juli 2019, aanvang 09.30 uur.

Hervormde gemeente OMMEN  

Voorganger: Ds. Reijer R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Welkom/afkondigingen

Zingen: NLB (psalm) 93: 1, 3, 4        

          

Stil gebed

VOTUM EN GROET

Zingen: NLB (psalm) 107: 10, 13 Laat ons nu voor de Here

Hoort het gebod van God uit: Rom. 6: 11-14 (NBV)

Zingen: NLB 836: 1, 2, 3, 4 O Heer die onze Vader zijt

 

Zullen we samen bidden?

Aandacht voor de kinderen

Schriftlezing: Marc. 4: 35 -41 (NBV)

Zingen: JDH 213 ‘t Scheepke onder Jezus hoede

Verkondiging: WIE IS HIJ TOCH?

 

Zingen: 'Schuil maar veilig'

https://www.youtube.com/watch?v=qvpXgGodMo4

[Afkondigingen]

Zullen we samen danken?  

Collecten

Ouders kunnen hun kinderen ophalen bij de oppas

Slotzang: NLB 905: 1, 4 Wie zich door God alleen laat leiden

Zegen Amen (3x)

U kunt koffiedrinken in de kerk na de dienst

Liturgie 21 juli om 19.00 uur Hervormde gemeente Ommen

Liturgie 21 juli 2019, Hervormde Kerk Ommen 19.00 uur

organist: Gert Diepeveen

predikant; ds. Coby de Haan

Welkom- ouderling van dienst

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 Zing mijn ziel voor God

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Voorganger:

Laten wij ons bemoedigd weten,

zoals we hier bij elkaar zijn gekomen

verenigd in ons zoeken en verlangen

naar de bron van liefde, goedheid en trouw

Allen:

God, Hij is de kracht die ons draagt,

Hij is er voor ons, altijd en eeuwig.

Voorganger:

Vrede van God voor u, voor jou en voor de wereld.

Allen: Amen.

Psalmgebed Psalm 103

We zingen en lezen lied 103e

We zingen ”Bless the Lord my soul”

Ik lees: vers 1

We zingen: “Bless the Lord my soul”

Ik lees: vers 2

We zingen: Bless the Lord my soul

Ik lees vers 3 en 4

We zingen: Bless the Lord my soul

Toelichting op de dienst: Ben je in balans?

Gebed

Zingen: Lied 139b : 1 Heer U doorgrond en kent mij

Bijbellezing: Lukas 10: 38-42

Preek

Zingen: Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats

Link: https://youtu.be/CecAat8xfO0

In mijn hart

Mijn God,

Ik hoef niet naar de hemel te klimmen

om met U te spreken

en bij U mijn vreugde te vinden.

Ik moet mijn stem niet verheffen

om met u te praten.

Al fluisterde ik heel zacht,

Gij hoort mij reeds.

Want Gij zijt in mij,

ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,

heb ik geen vleugels nodig,

ik heb me enkel stil te houden,

in mezelf te kijken,

me niet te verwijderen

van een zo hoge Gast.

                                 (Theresia van Avila)

Orgelspel

Gebeden

Collecte

Zingen: Lied 418: 1,2 en 3 God, schenk ons de kracht

Zegen

Afgesloten met gezamenlijk gezongen AMEN

Liturgie 21 juli om 09.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

Liturgie morgendienst 21 juli 2019 om 9.30 uur in de Gereformeerde kerk in Ommen (kleur rood)

Voor de dienst zingen we lied 212: 1, 2, 3, 4

Welkom en afkondigingen door Ria Boschman

Psalm 103: 3, 5

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Inleidend woord

Gebed voor de nood van de wereld

Lied van gloria: Lied 146c: 5, 6

De kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren. Gesprekje met de kinderen. Nadat het zondagskind de kaars heeft aangestoken zingen we ‘We gaan voor even uit elkaar’

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Lucas 10: 25-37 door Ria Boschman

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’

26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’

27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’

28 ‘U hebt juist geantwoord, ‘zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’

29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’

30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.

31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.

32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.

33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.

34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.

35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.”

36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’

37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

ELB 402: 1, 4, 5, 6

Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik dorst en honger had, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn.
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn.

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Verkondiging: Tot naaste wórden!

ELB 398: 1, 4, 5

Handen heb je om te geven

van je eigen overvloed

en een hart om te vergeven

wat een ander jou misdoet.

refrein:

Open je oren

om te horen

open je hart

voor iedereen.

Voeten heb je om te lopen

naar de mens die eenzaam is

en een hart om waar te maken

dat geen mens een eiland is. refrein

Oren heb je om te horen

naar de mens die vrede is

en een hart om te geloven

in zijn God die liefde is. refrein

DIENST VAN DE BEVESTIGING

Gebed bij de bevestiging

Vragen aan de te bevestigen ambtsdrager

Gezongen gebed om de Heilige Geest: (melodie lied 415)

(de gemeente zingt staande de nieuwe ambtsdrager toe)

Zegen haar, Algoede,

neem haar in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over haar en geef haar licht.

Stort, op onze bede,
in haar hart uw vrede,
en vervul haar met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht!

Zegen

Vraag aan de gemeente:

Gemeente, wilt u Lisan de Lange in uw midden ontvangen

haar omringen met uw belangstelling, haar dragen in uw gebeden

en met haar meedenken en meewerken in de gemeente van Christus?

De gemeente antwoordt: Ja, van harte!

De ouderling van dienst overhandigt de nieuwe ambtsdrager een rode roos waarna zij terug gaat naar haar plaats

Eventuele afkondigingen eventueel gevolgd door het zingen van lied 951: 2

Gebeden

Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)

Lied 418: 1, 2, 3

Zegen met gezongen ‘Amen’

Bij de uitgang kunt u Lisan een hand geven

Gebruik nieuwe liedboek en aanleveren liturgie / orde van dienst (Update 1.2)

De Protestantse Kerk in Nederland te Ommen, Vinkenbuurt en Witharen gebruiken tijdens hun diensten het nieuwe liedboek. De orde van diensten en of liturgieën die naar ons zijn opgestuurd kunt u uitprinten via het afdrukicoontje met tekst. Deze staat boven in het document. Wanneer wij een PDF bestand hebben geplaatst kunt u deze uitprinten via dit bestand. Graag deze vóór vrijdag 20.30 uur vooraf gaande aan de eredienst aanleveren. Wij wensen u goede diensten.

 

Psalm of lied?
In het nieuwe liedboek wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen psalmen en gezangen. De liederen zijn doorgenummerd van 1 tot 1016 met geregeld varianten die met letters worden aangegeven. Dit betekent niet, dat de psalmen afgeschaft zijn. De nummers 1 tot en met 150 geven de psalmen in de berijming van 1967 die ook in het oude liedboek stonden. Er zijn ook varianten, zoals 23a en 23b die we vroeger kenden als gezang 13 (D’almachtige is mijn herder en geleide) en als gezang 14 (De Heer is mijn herder). Dat zijn liederen die gebaseerd zijn op de tekst van psalm 23 (Ik wil van God als van mijn herder spreken). Vaak wordt in zulke liederen die op psalmen zijn gebaseerd de psalmtekst geïnterpreteerd en toegepast op de boodschap van het evangelie.
De oorspronkelijke psalmteksten zijn gemeenschappelijk bezit van de christelijke kerken en het joodse volk. Door in onze diensten psalmen te zingen brengen we onze verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking. De psalmen vormen daarmee de verbinding tussen het oude en het nieuwe testament. Jezus en de apostelen gebruikten de psalmen herhaaldelijk in hun verkondiging en dat doen de pastores in onze tijd nog steeds, uit welke kerk ze ook afkomstig zijn.
Het is niet de bedoeling van de opstellers van het liedboek, dat we de benaming ‘psalm’ loslaten. De eerste rubriek in het liedboek heeft als titel ‘PSALMEN’ en boven de nummers 1-150 staat als ondertitel ‘Psalm’ gevolgd door het nummer. Bij de nummers die gevolgd worden door een letter staan andere ondertitels. Het is geen wet, maar het ligt voor de hand dat we blijven spreken van (bijvoorbeeld) ‘psalm 23’ terwijl daarnaast gesproken kan worden van ‘lied 23a’. Degene die het lied aankondigt (de voorganger, de ouderling van dienst, de voorlezer) kan de woorden zelf kiezen. Wel is het streven, dat het beamerbeeld die keuze volgt.

Frans Dijkstra (namens Kleine Kerkeraad en Taakgroep Eredienst)


Gevoelsmatig hebben veel protestanten een wat negatief gevoel over het woord “liturgie”. Ze denken dan aan het Roomse gedoe van veel opstaan en zitten, formele gebeden en gemeente-responsies, kaarsen, wierook en kleurige kleding.
Maar eigenlijk betekent het woord liturgie “openbare dienst” en wil het de levende geloofsbeleving en de beweging van de gemeente in de eredienst aangeven. Het is wat je samen doet en beleeft: we zingen over Gods binnenkomst, bidden om vergeving, we zingen de lof over zijn daden, luisteren naar zijn Woord, bidden voor elkaar en de wereld, brengen Hem onze gaven, delen brood en wijn en ontvangen zijn zegen. Er zit beweging in zo’n eredienst.
En die beweging is de liturgie. We kunnen het mee-maken en be-leven.
Elke eredienst is dus een liturgische dienst, ook al kan de liturgische beweging in de ene dienst sterk verschillen van de andere.
Voor alle duidelijkheid: de liturgie is niet het bord op de kerkmuren of het papier waarop de lezingen en liederen staan afgedrukt. In de volksmond wordt dat vaak een ‘liturgie” genoemd maar in werkelijkheid heb je het dan over een programmaboekje . En je mag dat ook een “orde van dienst” noemen. Want er staat de ordening in van de opbouw van de eredienst.
In veel diensten zijn er drie hoofdelementen in de orde van dienst:
1. De dienst van de voorbereiding (we bereiden ons voor op de ontmoeting met God).
2. De dienst van het Woord (God ontmoet ons via zijn Woord)
3. De dienst van de gaven en gebeden (we geven een antwoord op de ontmoeting)
En als vierde element kan daar nog de sacramentsbediening bij komen: de viering van de Doop of van het Avondmaal.

Dank aan: Gereformeerde Kerk - Nijkerk 2016 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters