Kubus
lllll

header3

Kubus

Liturgie Eerste Advent 2 december 2018 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Voorganger: Ds R.R.J. de Bruijn
M.m.v. Yvonne Hemstede

ORDE VAN DIENST

Zingen: NLB 433: 1, 3, 5 Komt tot ons, de wereld wacht

Votum en groet

Zingen: NLB 463: 1, 6, 7, 8 Licht in onze ogen

Zullen we samen bidden?

Muzikale bijdrage: Yvonne Hemstede (Opw. 717?)

Kind- en Tienerdienst

Schriftlezing: Openbaring 8

Zingen: NLB 754: 1, 2, 3 Liefde Gods die elk beminnen

Verkondiging: STILTE VOOR DE STORM

Zingen: NLB 758: 1, 2, 3 Bij ’t steken der bazuinen

[Afkondigingen]

Zullen we samen danken?

Muzikale bijdrage: Yvonne Hemstede (Opw. 638?)

Collecten

Slotzang: NLB 756: 1, 6, 8 Laat komen, Heer, uw rijk

Zegen.
3 x Amen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters