Clubwerk
lllll

header3

Clubwerk

Liturgie morgendienst Gereformeerde kerk Ommen, 18 augustus 2019 10.00 uur

Thema: Krijgen wij nog steeds wonderen en tekenen van God?
 
Voor de dienst zingen we lied: 374 O Heer mijn God ( Evangelische Liedbundel)
Welkom en afkondigingen
Psalm 98e: De heer deed nieuwe wonderen voor ons (Nieuwe Liedboek)
Stil gebed
Groet
Lied: 413: Grote God wij loven u (Nieuwe Liedboek)
 
Gebed voor de verlichting van de Heilige Geest
Lied: 850 (Nieuwe Liedboek)

De kinderen van de kindernevendienst komen tijdens het naspel naar voren.
Gesprekje met de kinderen.
Het Zondagskind steekt de kaars aan.
Lied: 256 Zeg, wie heeft geschapen (Hemelhoog)
 
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing:  Genesis 9: 8- 17 (NBV)
Lied: 885 Groot is uw trouw Heer (Nieuwe Liedboek)                         
Schriftlezing: Jozua 24: 14- 18 (NBV)
Lied: 395: 1,2  Op de avond, toen de uittocht...(Nieuwe Liedboek)
Verkondiging
 
Lied: Lied 913: 1,2,4.  (Nieuwe Liedboek)
(de kinderen van de kindernevendienst komen terug en overhandigen de voorbeden aan de voorganger)
Afkondiging
Lied: 395: 3,4 (Nieuwe Liedboek)
 
Gebeden
Collecte (tijdens de collecte kunnen de kinderen van de kinderoppas worden gehaald)
Lied: 473: Gebed om zegen ( Hemelhoog)
Zegen
 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters