Machtiging Machtiging
Voor het opnieuw verlenen van een machtiging kunt u onderstaande bon invullen, uitprinten en naar ons opsturen.
Indien u voor het betalen van uw abonnementsgeld gebruik maakt van een acceptgirokaart, dan brengt de bank ons hiervoor extra kosten in rekening. Door ons een machtiging te verlenen voor een automatische incasso besparen wij kosten voor het innen van het abonnementsgeld. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om bij uw bank een verzoek tot terugboeking in te dienen. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Mocht u ons willen machtigen, dan kunt u de onderstaande bon invullen, uitprinten en naar ons opsturen.
Het formulier voor de machtiging staat op een externe website.
Klik op de onderstaande afbeelding om het formulier te openen.
Heeft u problemen met het openen van het formulier kopieer dan de onderstaande link in de adresbalk van uw webbrowser: https://floks013.heliohost.org/kerkvensters/forms/activiteiten/incasso.php
Mocht u problemen met het formulier blijven houden, neem dan contact op met Roelof Flokstra via email
terug