Verschijningsrooster
lllll

header3

Liturgie 19 mei 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Voorganger: Ds. Peter Lindhout, Dedemsvaart

Welkom

Aanvangslied: Lied 218

Stil gebed
Bemoediging en groet

Inleiding

We zingen de psalm van deze zondag: Psalm 98: 1, 3

Smeekgebed
Woorden van liefde en leven uit Galaten 5
We zingen: Lied 630: 3, 4

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Johannes 21: 1-19

We zingen: Lied 942

Verkondiging

Orgelspel

We zingen: Lied 908: 1, 5, 6, 7

Gebeden

Inzameling van de gaven

We zingen: Gezang 416

Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters