Vacture(s)
lllll

Oefenen, Lied 171 (helemaal), David werd gekozen boven alles uit

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 146: 1, 2 en 3, Zing, mijn ziel, voor God uw Here

Stil gebed

Votum en groet

Zingen, Psalm 147: 2 en 4, Hij telt het leger van de sterren

Leefregel, Matteüs 22:37-40 (NBV)
Zingen, Lied 886: 1, Abba, Vader, U alleen (het Nederlandse vers)

Gebed
Schriftlezing, 1 Samuël 16:1-13 (NBV)

Zingen, Lied 171 (helemaal), David werd gekozen boven alles uit

Verkondiging over 1 Samuël 16:1-13
Thema: De laatsten worden de eersten

Zingen, Lied 990 (helemaal), De laatsten worden de eersten

Gebed
Collecte

Zingen, Psalm 138: 1 en 3, U loof ik, Heer, met hart en ziel (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters