Activiteitenformulier Gele Katern
lllll

header3

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 105: 1 en 17, Loof God de Heer en laat ons blijde (zo mogelijk staand)
           
Stil gebed
Votum en groet
Zingen, Lied 972: 1, 9 en 10, Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn

 
Gebed
Zingen kinderlied, God heeft alle macht, met de beamer. Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ec_VS7Voxsc
Moment met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 
Schriftlezing, Exodus 12:37-39 en 14-16 (NBV)
Schriftlezing, Matteüs 26:26-30 (NBV)
Zingen, Lied 723 (helemaal), Waar God de Heer zijn schreden zet
Verkondiging. Thema: "Dit is mijn lichaam."
Zingen, Lied 800: 1 en 3, Wat zou ik zonder U geweest zijn
 
Gebed uit een formulier
Zingen, Lied 385: 1, De tafel van samen
 
Viering van het avondmaal
Aan de tafel zingen we: Lied 385: 2, 3 en 4, Wij delen, wij delen (1 vers per tafel)
           
Gebed
Collecte De kinderen kunnen worden opgehaald van de oppas.
Zingen, Lied 150a (helemaal), Geprezen zij God! (zo mogelijk staand)
Zegen, beantwoord met gezongen 'amen'

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters