Activiteitenformulier Gele Katern
lllll

header3

Lied voor de dienst: NLB 280 : 1 t/m 4 (De vreugde voert ons naar dit huis)
Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst
 
Psalm van de intocht: NLB 1 : 1 (Gezegend hij, die in de bozen raad) staande
Stil gebed – Bemoediging – Groet (waarna gemeente gaat zitten)
Uitleg over dienst (Thema: Welke keuze maak jij?)
Verootmoedigingsgebed –Woord van vergeving – Leefregels
Zingen: NLB 146c : 1 (Alles wat adem heeft love de Here)


Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Gesprekje met de kinderen
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar, waarna kinderen naar nevendienst gaan

Schriftlezing uit het O.T.: Deuteronomium 30 : 15-20 (NBV) door lector Joaline Breteler
Zingen: NLB 316 : 1 en 4 (Het woord dat u ten leven riep)
Schriftlezing uit het N.T.: Lucas 14 : 25-33 (NBV) door lector Joaline Breteler
Zingen: NLB 313 : 1 en 2 (Een rijke schat van wijsheid)
Uitleg en Verkondiging (Thema: WELKE KEUZE MAAK JIJ?)

Zingen: NLB 313 : 3 en 4 (De geesten onderscheiden)
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Inzameling van de gaven

Viering Heilig Avondmaal:
- Nodiging
- De grote Lofprijzing
- Zingen: NLB 405 : 1 (Heilig, heilig, heilig!)
- Vervolg Lofprijzing
- Zingen: NLB 840 :1, 2 en 3 (Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom)
- Gebed
- Delen van brood en beker (we zingen: NLB 381 : 1 t/m 5 tijdens delen brood en wijn)
- Afsluiting van de tafel
- Zingen: NLB 381 : 6 (U wil ik danken, grote Levensvorst)


Dienst der gebeden
Slotlied: Gez. 416 : 1 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters