Activiteitenformulier Gele Katern
lllll

header3

Zondag 21 juli 2019, aanvang 09.30 uur.

Hervormde gemeente OMMEN  

Voorganger: Ds. Reijer R.J. de Bruijn

ORDE VAN DIENST

Welkom/afkondigingen

Zingen: NLB (psalm) 93: 1, 3, 4        

          

Stil gebed

VOTUM EN GROET

Zingen: NLB (psalm) 107: 10, 13 Laat ons nu voor de Here

Hoort het gebod van God uit: Rom. 6: 11-14 (NBV)

Zingen: NLB 836: 1, 2, 3, 4 O Heer die onze Vader zijt

 

Zullen we samen bidden?

Aandacht voor de kinderen

Schriftlezing: Marc. 4: 35 -41 (NBV)

Zingen: JDH 213 ‘t Scheepke onder Jezus hoede

Verkondiging: WIE IS HIJ TOCH?

 

Zingen: 'Schuil maar veilig'

https://www.youtube.com/watch?v=qvpXgGodMo4

[Afkondigingen]

Zullen we samen danken?  

Collecten

Ouders kunnen hun kinderen ophalen bij de oppas

Slotzang: NLB 905: 1, 4 Wie zich door God alleen laat leiden

Zegen Amen (3x)

U kunt koffiedrinken in de kerk na de dienst

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters