Activiteitenformulier Gele Katern
lllll

header3

De liederen zijn gekozen uit het Liedboek 2013 - ‘Zingen en bidden in huis en kerk’

Lied vóór de dienst: Lied 215 : 1, 2, 7

Welkom en afkondigingen door de kerkenraad
Moment van stilte en inkeer
Votum & Groet
Zingen: Psalm 139 : 1, 2, 8, 14
Inkeer
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 72 : 7
Gebed om opening van het Woord
Zingen: ‘wij gaan voor even uit elkaar’– tijdens het laatste couplet mag Marit naar voren komen om de kaars aan te steken en de Bijbel mee te nemen en gaan de kinderen naar de nevendienst (onder het naspel van het aangegeven lied)
Schriftlezing door Freddy Jansen
Psalm 73 : 1 – 17a (dat is t/m ‘…..tot ik Gods heiligdom binnenging.’ NBV-vertaling)
Zingen: Psalm 42 : 1, 2, 3
Verkondiging
TEKST: “Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom - het was een vraag die mij
kwelde, tot ik Gods heiligdom binnenging“ (Psalm 73 : 16 + 17a - NBV-vertaling )
Zingen: Psalm 73 : 9, 10
De kinderen komen terug in de dienst (het zondagskind reikt gebedsintenties aan)
Dienst der gebeden
Dienst der offerande
Wegzending (uit de dienst en de wereld in) - Zingen: Lied 416 alle 4 verzen
Zegen - Gemeente antwoordt met het zingen van ‘Amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters