Achtergrondinformatie
lllll

header3

Lied voor de dienst NLB 287: 1, 2,3

mededelingen

NLB 100: 1, 2, 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein gloria (NLB 195)

Kyriëgebed

NLB 103c : 1, 2

Gebed

Gesprek met de kinderen

Lied : “samen in het licht”

Lezing Jes 43: 1 t/m 7

NLB 940

Lezing Luc 3: 15 en 16 + 21 en 22

NLB 837: 1, 2, 4

Verkondiging

NLB 653: 1, 4, 7

Dankgebed en voorbede

Collecte

NLB 425

Zegen ( beantwoord met gezongen amen (zie NLB 431c)


*NLB = Nieuwe Liedboek
* ELB = Evangelische Liedbundel
* Lv/dK = (rode) Liedboek voor de Kerken

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters