Kerkvensters
lllll

header3

Voorganger: ds Reijer R.J. de Bruijn
Muzikale medewerking: Leonie & Henk
Thema: HEB JE OLIE GENOEG?

Zingen en spelen voor de dienst: Leonie & Henk

Welkom door de ouderling van dienst

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Opw. 717 Stil, mijn ziel, wees stil

Zullen we samen bidden?

Opw. 520 Wees mijn verlangen

Schriftlezing: Hooglied 5: 2-8 (ds.)

Zingen: Opw. 136 Abba Vader, U alleen

Schriftlezing: Matth. 25: 1-13 (lector)

Zingen: NLB (psalm) 117

Muzikale bijdrage: Leonie & Henk

Overdenking: Heb je olie genoeg?

Zingen: Opw. 281 Als een hert dat verlangt naar water
Opw. 819 Wie deed de eerste zon opgaan

Zullen we samen danken?

Muzikale bijdrage: Leonie & Henk

Gedicht : ‘Houdt de vlam brandend’ (Magda)
Gebed
Collecte
Zingen: Opw. 818 Eenmaal maakt U alles nieuw, Jezus
Zegen
Na afloop ontmoeting en koffie in de hal

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters