Kerkvensters
lllll

header3

Thema: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

Bij “zingen” zijn de rode letters beurtzang. Het mannenkoor zingt het roodgedrukte vers.

Voorganger: ds. Karel Hazeleger
Organist: dhr. Frans Dijkstra
Met medewerking van het Ommer Mannenkoor onder leiding van Gezinus Veldman

Voorafgaand aan de dienst zingen we zonder nadere aankondiging twee liederen:
Evangelische Liedbundel Lied 223: 1, 4 en 5, Ga niet alleen door ‘t leven
Evangelische Liedbundel Lied 371 (1,2,3,4), Mijn Jezus, ik houd van U

Welkom en mededelingen, door Magda Engberts
Zingen, Psalm 84: 1 en 4, Hoe lief’lijk, hoe goed is mij, Heer (zo mogelijk staand)

Stil gebed
Bemoediging en groet

Het Ommer Mannenkoor zingt:
 421 Lied voor de hulpelozen

Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 275: 1 en 4, ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (zo mogelijk staand)

Gebed
Schriftlezing, 2 Korintiërs 5:1-10 (NBV), door Bea de Ruiter

Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 189a (1,2,3,4), Vaste rots van mijn behoud

Het Ommer Mannenkoor zingt:
 400 Help somebody today

Verkondiging. Thema: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Zingen, Evangelische Liedbundel Lied 413 (1,2,3,4), Lichtstad met uw paarlen poorten

Gedicht, “Eens zal ik U ontmoeten!”, voorgedragen door Magda Engberts
Ondertussen zachte pianomuziek op de achtergrond, door Gezinus Veldman

Het Ommer Mannenkoor zingt:
 383 You raise me up

Gebed
Collecte

Zingen, Lied 416 (1,2,3,4), Ga met God en Hij zal met je zijn (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Het Ommer Mannenkoor zingt:
 406 Walk in the light

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters