ZWO commissie
lllll

ZWO commissie

Liturgie Eerste Advent 2 december 2018 om 10.00 uur gebouw Irene Witharen

Lied voor de dienst: lied 259


Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst


Psalm 43: 1, 2, 5


Stil gebed – Onze hulp – Groet

De eerste kaars wordt aangestoken en een gedichtje wordt voorgelezen

Lied 461

Inleidend woord

Gebed voor de nood van de wereld

Lied 462

(tijdens het naspel komen de kinderen naar voren)

• Filmpje Zendtijd voor zieners
• Afbeelding op de beamer
• Gesprekje over ‘Engelen’
• Engeltje voor op de kerstboom
• Projectlied: refrein + couplet 1 (daarna gaan de kinderen naar de nevendienst)

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Openb. 1: 9-11 en 8: 1-5

9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid-ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. 10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin
11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’

1 Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur.
2 Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin.
3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen.
4 De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God.
5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.


Lied 505

Verkondiging

Lied 259 (de kinderen komen terug)

(Eventuele afkondigingen, eventueel gevolgd door het zingen van lied 951: 2)

Gebeden

Collecte (de kinderen kunnen van de oppas worden gehaald)

Lied 451: 1, 2, 3

Zegen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters