Werkgroep rondom Pasen
lllll

Werkgroep rondom Pasen

Liturgie voor de eredienst in de Hervormde kerk in de Vinkenbuurt 18 augustus 2019 10.00 uur

Voorganger: ds. T.W.D. Prins-van den Bosch uit Daarle
 
Welkom en mededelingen door de ouderling
Zingen: Lied 864:1, 2 en 5 Laat ons de Heer lofzingen
Stil gebed, Votum en Groet
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 138:1 en 3
Leefregel
Zingen: Lied 834:1, 2 en 3 Vernieuw gij mij
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 8:4-25 (NBV)
Zingen: Psalm 119: 14
Verkondiging ‘Buiten jezelf, door de heilige Geest’
Zingen: Gezang 672:1 en 6 Komt laat ons deze dag
evt. afkondigingen i.v.m. gebeden
Gebeden 
Afkondigingen
Collecte
Slotlied: Lied 704:1, 2 en 3 dankt, dankt nu allen God
Zegen, ‘Amen, amen, amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters