Taakgroep Eredienst
lllll

Taakgroep Eredienst

Liturgie 13 januari 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Vinkenbuurt

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 65: 1 en 2, De stilte zingt U toe, o Here (zo mogelijk staand)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen, Lied 8b (helemaal), Zie de zon, zie de maan

Leefregel, Exodus 20:1-17 (NBV)
Zingen, Psalm 119: 66, Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied

Gebed

Schriftlezing, Johannes 1:29-34 (NBV)
Zingen, Lied 302 (helemaal), God in den hoog’ alleen zij eer

Verkondiging over Johannes 1:29b, “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”
Zingen, Lied 377: 1, 2, 3 en 4, Zoals ik ben, kom ik nabij

Woorden over het Avondmaal
Zingen, Lied 377: 5, 6 en 7, Zoals ik ben, in U te zijn

Afkondiging van overlijden
Zingen, Lied 23b: 5, De Heer is mijn herder! Hem blijf ik gewijd!

Gebed
Collecte
Zingen, Lied 150a (helemaal), Geprezen zij God (zo mogelijk staand)

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters