Samen op weg
lllll

Samen op weg

Samen op Weg naar Protestantse Kerk Ommen

Als u dit leest heeft op dinsdag 21 oktober jl. een informatieavond plaatsgevonden voor alle ambtsdragers binnen de Gereformeerde Kerk en Hervormde gemeente. Gemeenteleden worden uitgenodigd om op: 

- Maandag 27 oktober aanstaande in de Hervormde kerk, aanvang 19:45 uur (inloop vanaf 19:30 uur) of 
- Donderdag 6 november aanstaande in de Gereformeerde kerk, aanvang 19:45 uur (inloop vanaf 19:30 uur) 
informatie te ontvangen over waar wij nu, op dit moment, staan in ons Samen op Weg-proces.

U wordt beide avonden geïnformeerd over de uitkomst van het horen van de gemeente (hetgeen heeft plaatsgevonden mei jl.) en de daaraan door Algemene Kerkenraad en Kleine Kerkenraad verbonden adviezen. Deze informatieavonden worden niet meer gescheiden gegeven dus u bent op één of beide avonden van harte welkom. Wij hopen op een goede opkomst en gezegende avonden.


Met een vr. gr.,

 

Lambert van den Berg, voorzitter Algemene Kerkenraad
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

 

Nb. Voor meer informatie / rapportages zie deze bestanden:

Adviezen richting ambtsdragers en gemeenteleden versie 01-10-2014

Rapportage sow-proces 23 juni 2014 definitief

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters