Samen op weg
lllll

Samen op weg

Voortgang SOW-proces, vervolg 2

Mededeling / uitnodiging voor alle gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente.
Zoals u al eerder hebt gehoord en gelezen zijn op 6, 8 en 13 oktober jl. door de AK en KK ingestelde werkgroep t.b.v het SOW-proces, de zgn.
‘Groep van 4’ , informatieavonden georganiseerd.

Mogelijk hebt u naar aanleiding van deze informatieavonden toch nog.
Er zijn 2 inloopavond gepland, waarvan u gebruik kunt maken, zodat u met leden van de Groep van 4 in gesprek kan gaan en of uw vragen stelt.
De avonden zijn gepland op:
dinsdag, 20 oktober 2015 om 20.00 uur in het Hervormd Centrum en als u dan niet in de gelegenheid bent, dan kunt u op
donderdag, 22 oktober om 20.00 uur in De Kern terecht.
U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van één van deze avonden.
De Groep van 4,
Lambert van den Berg, Johan Schinkelshoek, Jan Heijink en Loes Thörig.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters