Samen op weg
lllll

Samen op weg

Samen op Weg - proces

In het laatste bericht in Kerkvensters en op de website over het Samen op Weg proces hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken. Inmiddels heeft de hervormde gemeente zoals afgesproken een voorstel opgesteld voor het SOW-proces dat gedragen werd door de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad.

Hierin zijn de drie “pijnpunten” beschreven
1) “borging van de confessionele stroming”,
2) de financiën 
3) de gebouwen.
Eind juni is door de hervormde gemeente dit voorstel aangeboden. 
Begin juli heeft de gereformeerde kerk dit voorstel besproken en heeft het moderamen van de algemene kerkenraad mondeling een toelichting gegeven. 
Ook zijn informatieve vragen beantwoordt.
Na de zomer gaan de gesprekken verder en kijken we of we er samen uit kunnen komen en het SOW-proces een vervolg kan krijgen.

Met een hartelijke groet,
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad
Lambert van den Berg, voorzitter Algemene Kerkenraad

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters