Samen op weg
lllll

Samen op weg

Samen op Weg proces: kou uit de lucht

In het laatste bericht in Kerkvensters over het Samen op Weg proces hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken indertijd en de impasse waarin wij waren terechtgekomen.
De impasse was voortgekomen door de reactie van de gereformeerde kerk op de uitéénlopende besluiten van de drie wijkkerkenraden van de Hervormde gemeente over het door de stuurgroep gedane voorstel (een voorstel wat eerder de instemming had van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente én van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk).
Ook is toen, eind maart/begin april, aangegeven dat de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente, een nieuw voorstel wilde formuleren met betrekking tot de “borging van de confessionele stroming” dat de instemming zou krijgen van de drie wijkkerkenraden van de Hervormde gemeente én de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk.
Diverse ambtsdragers, nauw betrokken bij het Samen op Weg proces, ervoeren dat er frustratie was over de gang van zaken, irritatie over de diverse standpunten en de “moed om verder te willen” zakte velen in de schoenen. Om met elkaar verder te kunnen, én die wil was én is van beide kanten aanwezig, heeft eind mei in klein comité van beide moderamina een open, eerlijk en respectvol gesprek plaatsgevonden waarbij “pijnpunten” zijn benoemd. In dit gesprek is van beide kanten aangegeven en toegegeven dat er niet altijd even goed, diplomatiek en begripvol is gehandeld. Na afloop van dit gesprek konden de bij het gesprek aanwezige ambtsdragers niet anders concluderen dat de wil om samen verder te gaan aanwezig is én dat de afgelopen periode betreurd moet worden.
In de gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en de Kleine Kerkenraad van woensdag 31 mei jl. zijn deze standpunten herhaald én daar is afgesproken verder te gaan.
Maar hoe nu verder?
Zoals eerder voorgesteld wil de Hervormde gemeente een voorstel formuleren dat de instemming kan krijgen van de drie wijkkerkenraden én Algemene Kerkenraad binnen de Hervormde gemeente én de instemming kan krijgen van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. Hiertoe wil de Hervormde gemeente drie “pijnpunten” nader beschrijven én hiertoe een voorstel doen met betrekking tot 1) “borging van de confessionele stroming”, 2) de financiën en 3) de gebouwen.
De Algemene Kerkenraad heeft toegezegd dit voorstel met betrekking tot deze drie zaken zorgvuldig doch vaardig te willen uitwerken. In de eind mei gehouden gezamenlijke vergadering kon geconcludeerd worden dat “de kou uit de lucht is” én zoals een ambtsdrager zei “de lucht is geklaard”. Wij zijn dankbaar voor de eerlijkheid en openheid die wij over en weer mochten betrachten én vertrouwen op een goede en verdere onderlinge samenwerking om te komen tot vereniging.
Met een hartelijke groet,
Lambert van den Berg, voorzitter Algemene Kerkenraad
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters