Kinderoppas
lllll

Kinderoppas

Liturgie morgendienst Hervormde Kerk Ommen, 18 augustus 2019, 9.30 uur

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 42: 1 en 3, Evenals een moede hinde
 
Stil gebed
Votum en groet        
 
Zingen, Lied 657: 1, 2 en 4, Zolang wij ademhalen
 
Leefregel, Exodus 20:1-17 (NBV)
Zingen, Psalm 119: 22, De Heer is al mijn deel. Ik ben uw knecht
 
 Gebed
 Zingen kinderlied, ELB 411 (helemaal), Jezus leeft in eeuwigheid
Moment met de kinderen
  Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
 
Schriftlezing, 1 Samuël 23:14-18 (NBV)
Zingen, Lied 835 (helemaal), Jezus, ga ons voor
        
Verkondiging n.a.v. 1 Samuël 23:16 (NBV)
Zingen, God van licht, met de beamer  https://www.youtube.com/watch?v=DgIwl327HPk

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.
 
Gebed
Collecte (de kinderen kunnen worden opgehaald van de oppas)
Zingen, Lied 904: 1, 3 en 5, Beveel gerust uw wegen
 
Zegen, beantwoord met gezongen 'amen' 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters