Kerkenraden
lllll

Kerkenraden

Liturgie 21 juli om 10.00 Gebouw Irene Witharen

Dienst Witharen, 21 juli 2019

Welkom

Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Zingen: Psalm 139: 1 en 8

Gebed

Kinderen naar de Kindernevendienst?

Lezen: Marcus 8: 31 - 38

Zingen: Lied 801: 1, 3

Verkondiging

Zingen: Lied 801: 2, 6, 7

Gebed

Collecte

Slotlied: Lied 913: 1, 3

Zegen.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters