Gemeente Groei Groepen
lllll

Gemeente Groei Groepen

Liturgie 13 januari 2019 om 10.00 uur Hervormde kerk Ommen

Predikant: ds. Coby de Haan
Organist: Lydia Volkerink

Oefenen voor de dienst: In God de Vader op zijn troon lied 342: 1, 3 en Amen

Orgelspel

Welkom en mededelingen, met daarin mededeling ivm Nashvilleverklaring

Zingen: Lied van Sytze de Vries Ongestraft mag liefde bloeien. (Het kan gezongen worden op de melodie: lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken)

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.


Moment van stilte

Groet
Voorganger: De Heer is met u, met jou
Allen: Zijn vrede voor ons, nu en altijd.

Bemoediging en drempelgebed
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Richt ons hart op wat werkelijk belangrijk is
Allen: Ontsteek in ons geloof, hoop en liefde
Voorganger: Dat we hem volgen. Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen

Zingen Psalm 149: 1 en 3 Halleluja laat opgetogen

Gebed

Kinderlied Kom aan boord https://youtu.be/XeDHM7ccnTk


Moment met de kinderen
Thema: Hij hoort bij God.
Johannes doopt mensen, ook Jezus, in de Jordaan. ( Lukas 3)

Schriftlezing: Galaten 3: 25-28 en Galaten 5: 13-15

Preek: in Christus geen discriminatie

Zingen: O grote God die liefde zijt lied 838: 1,3 en 4

Afkondiging van overlijden

Zingen lied 23b: 5 De Heer is mijn herder

Gebeden

Collecte

Lied : In God de Vader 342:1,2,3,4 en 5 en Amen

Zegen
afgesloten met gezamenlijk gezongen AMEN

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters