Commissie Vorming
lllll

Commissie Vorming

Activiteiten seizoen 2017-2018

Activiteiten seizoen 2017-2018 de Gele Katern.

Binnenkort ook te lezen in de rechterkolom laatste Kerkvensters.

Bij verschillende activiteiten is opgave vooraf gewenst. 

In de agenda staan de data, tijden, locatie.

Mogelijk dat in de katern genoemde activiteiten zijn vervallen of de data gewijzigd. Kijk voor alle zekerheid in Kerkvensters en in de agenda, onder algemene informatie, op deze website.

 

DATAOVERZICHT

2017

september

11           Start catechese derde en vierde klas

15           Start clubseizoen

16           Motorrijden

19           Samen eten

24           Startzondag

21           Start Bijbelclub ‘Samen Verder’

25           Start catechese eerste klas

26           Info Alpha-Cursus

27           (mo) Start gespreksgroep ‘Modern geloof

 en traditie’

28           Jongerenkring

30           Wandelgroep

Oktober

1             Ontmoetingsdienst jonge gezinnen

3             Startcatechese tweede klas

5             Bijbelkring Romeinen

6, 7 en 8 Clubkamp

12           Start Leesgroep (literatuur)

15           (mi) Zingen onder de Witte Toren

17           Samen eten en Lezing Het Réveil

18           Deuterocanonieke boeken

19           Jongerenkring en Bijbelkring Romeinen

28           Wandelgroep

31           Afsluiting Lutherjaar

november

7             Classicale ZWO-avond in Ommen

9             Bijbelkring Romeinen

16           Jongerenkring

22           Deuterocanonieke boeken

25           Wandelgroep

28           Samen eten

29           Geen Bijbel zonder drukker

december

7             Bijbelkring Romeinen

14           Jongerenkring

19           Samen eten

26           Kinderkerstfeest


2018

januari

11           Bijbelkring Romeinen

13           Excursie naar Luthertentoonstelling Utrecht

16           De Catechismus voor ons

17           Deuterocanonieke boeken

18           Solotoneel Kees Posthumus (met:

                Jongerenkring)

27           Wandelgroep

30           De Catechismus voor ons

februari

8             Bijbelkring Romeinen

11           Ontmoetingsdienst Jonge gezinnen

15           Jongerenkring

20           Catechismus voor ons

24           Wandelgroep

maart

6             Filmavond

8             Bijbelkring Romeinen

15           Jongerenkring

22           Bijbelkring Romeinen

24           Wandelgroep

april

2             Kinderpaasfeest

10           De Catechismus voor ons

12           Jongerenkring

17           Forumavond predikanten

22           (mi) Zingen onder de Witte Toren

28           Wandelgroep

mei

12           Motorrijden

26           Wandelgroep

Juni

30           Wandelgroep

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters