Classis Ommen
lllll

Classis Ommen

Begroting 2016

Financieel overzicht 2016 (beknopt)

 

          Werkelijk     
        Begroting 2015 t/m 15 dec 2015   Begroting 2016
Inkomsten:            
               
Landelijke vergoeding     1.500 1.500   1.500
Ontvangst per predikantsplaats          
(ook vacante!) 23,3 x € 60   0 0   1.400
Aanvullen vanaf spaarrekening   2.100 2.000   850
Rente spaarrekening     100 63   50
               
Totaal inkomsten     3.700 3.563   3.800
               
               
Uitgaven  :            
               
Kosten secretariaat     1.700 1.848   1.700
Bijdrage classicale zendingscomm. 100 0   0
Bijdrage ambtsdragersconferentie 500 0   500
Bijdrage Class. Diaconale Vergadering 0 240   200
Vergaderkosten classis / BM   1.350 1.203   1.350
Onvoorzien/bankkosten   50 96   50
               
Totaal uitgaven     3.700 3.386   3.800
               
               
Saldo betaalrek + spaarrek. 1 jan. 2015 7.675      
               
Inkomsten 2015   + 1.563 excl. overschrijven van spaarrek.
               
Uitgaven 2015   - 3.386      
               
Saldo 15 december 2015   5.852      
               

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters