Classis Ommen
lllll

Classis Ommen

Beleidsplan Classis Ommen 2016-2019

Gemeenten

De Classis Ommen van de Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit de volgende gemeenten: protestantse gemeente Oud-Avereest/Balkbrug, hervormde gemeente Beerzerveld, gereformeerde kerk Daarle, hervormde gemeente Daarle, protestantse gemeente Daarlerveen, protestantse gemeente Dedemsvaart in wording, gereformeerde kerk Den Ham, hervormde gemeente Den Ham, protestantse gemeente Lemele, protestantse gemeente Lemelerveld, gereformeerde kerk Ommen, hervormde gemeente Ommen (bestaande uit wijk 1, 2 en 3) en protestantse gemeente Vroomshoop in wording.

Vergadering

Het hart van de Classis Ommen klopt op de vergaderingen van de classis. We proberen op de vergaderingen dingen te bespreken die dicht bij de afgevaardigden staan. De zakelijke punten regelen we zoveel mogelijk elders, op het Breed Moderamen.

De vergaderingen van de classis bestaan doorgaans uit 2 delen. In deel 1 behandelen we een actueel onderwerp dat door de afgevaardigden zelf is gekozen, in deel 2 de overige classicale zaken. We merken de laatste tijd dat steeds meer gasten deel 1 van de vergadering bezoeken. Daar zijn we blij mee! We hopen dat deze trend doorzet.

 

Ontmoetingsplaats

In de vorige beleidsperiode hebben we sterk ingezet op de classis als ontmoetingsplaats. De afgevaardigden vanuit de verschillende gemeente ontmoeten elkaar op de vergadering van de classis en wisselen daar dingen uit. We constateren dat we op dit gebied goede stappen hebben gezet. We hopen in de nieuwe beleidsperiode verder te gaan op de ingeslagen weg.

 

Samenwerking gemeenten

Buiten de vergadering van de classis om is er tussen de verschillende gemeenten veel minder contact. Terwijl er landelijk steeds meer samenwerking tussen gemeenten is, doen in onze classis de gemeenten de dingen vooral zelf.

In een tijd van ontkerkelijking merken we dat we als gemeenten elkaar steeds meer nodig hebben. Tegelijk merken we juist in deze tijd van ontkerkelijking (met mede als gevolg daarvan veel vacatures in het kerkenwerk!) dat gemeenten hun handen vol hebben aan zichzelf. De spannende vraag is nu in hoeverre onderlinge samenwerking de vitaliteit van onze gemeenten ten goede zou kunnen komen. Aan het begin van de nieuwe beleidsperiode willen we onszelf deze vraag in alle eerlijkheid stellen. Waar liggen kansen voor samenwerking tussen onze gemeenten? Wat zouden we concreet voor elkaar kunnen betekenen? Daar willen we het over hebben.

 

Schakel landelijke kerk

De landelijke kerk staat voor veel mensen ver van ze af. Als classis willen we graag functioneren als schakel tussen de landelijke kerk en de plaatselijke gemeente. Spil daarin is de persoon die vanuit onze classis is afgevaardigd naar de Generale Synode. Hij of zij houdt ons op de hoogte van wat er speelt bij de landelijke kerk. Tegelijk brengt hij of zij bij de landelijke kerk in wat er leeft in onze gemeenten.

We hopen dat via de classis de landelijke kerk en de plaatselijke gemeente in de beleving van veel mensen wat dichter bij elkaar kunnen komen. Dit willen we bereiken door op elke vergadering van de classis het punt ‘synode’ te agenderen. Daarnaast zullen we de verslagen van de synodevergaderingen die onze afgevaardigde maakt, doorsturen naar de plaatselijke gemeentes. We vragen de kerkenraden deze verslagen voor hun vergadering ook daadwerkelijk te agenderen.

 

Commissies

Binnen onze classis zijn de Classicale Zendingscommissie, de Classicale Diaconale Vergadering (nieuwe stijl) en de Regionale Werkgroep Kerk & Israël actief. De eerste twee vallen helemaal onder onze verantwoordelijkheid, de derde deels. We merken dat het werk van deze groepen ver van ons afstaat. Om hier verandering in aan te brengen nodigen we ze vanaf nu 1 keer per 2 jaar uit op onze vergadering. Uiteraard kan er op de vergadering van de classis ook tussentijds aandacht geschonken worden aan activiteiten die deze commissies ontplooien.

 

Ommen, 19 november 2015

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters