Classis Ommen
lllll

Classis Ommen

Verslag laatste vergadering classis Ommen 12 april 2018

 

Deze avond komen we voor de laatste keer bijeen als classis Ommen. Op 1 mei 2018 gaat namelijk de nieuwe classis Overijssel /Flevoland van start (op 9 mei is de institutionele vergadering).
Op deze vergadering behandelen we de laatste lopende zaken binnen onze classis en staan we in een kort liturgisch gedeelte stil bij het opheffen van de classis Ommen en de start van de nieuwe classisstructuur binnen de kerk.
Helaas heeft de prot. gemeente Lemele zich moeten afmelden, de rest van de kerken is allemaal aanwezig. Zelfs een aantal oud-classisafgevaardigden is naar De Kern gekomen.

In de Personalia Memorabilia noemen we het emeritaat van ds. Huiskamp (Dedemsvaart) en ds. Zijl (Lemele). Zij gaan resp. in mei en augustus afscheid nemen van de gemeente.
Ds. Van Sandijk-van der Wal neemt op 20 mei as. afscheid in Oud-Avereest/Balkbrug. Dit vanwege het aannemen van het beroep van haar man in Holten. Dhr. van Sandijk is nu tijdelijk waarnemend in geref. Ommen.

In de nieuwe classisstructuur wordt de ring de plek waar de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar concreet gestalte krijgt. In eerste instantie valt het gebied van de ring samen met dat van de oude classis. De ‘classis Ommen’ wordt dus de ‘ring Ommen’. Het doel van deze ring is het vorm en inhoud geven aan de ontmoeting tussen gemeenten en hierdoor de saamhorigheid van gemeenten te bevorderen. In de ring zitten geen vaste afgevaardigden meer. De samenstelling kan per bijeenkomst wisselen, afhankelijk van het onderwerp. De ring heeft een stuurgroep die het voortouw neemt en de bijeenkomsten organiseert. Dhr. Siebert, ds. Droogendijk (afgevaardigden in de nieuwe classis) en ds. Hazeleger (tot het eind van dit jaar) vormen deze stuurgroep. Mw. Stegeman (Daarlerveen) zal secretariële ondersteuning geven. Het zou mooi zijn als er nog een diaken aan toegevoegd kan worden. De stuurgroep gaat proberen een bijeenkomst te plannen in mei of juni.

Dhr. Siebert geeft een korte samenvatting van de Synodevergadering op 9 maart jl. en blikt vooruit op de komende vergadering op 19 en 20 april. Hier worden dan de reacties uit het land op het 3e deel van de kerkordewijzigingen besproken. Ds. Hazeleger spreekt namens de vergadering woorden van dank uit naar dhr. Siebert voor zijn bijdrage aan de Synodevergaderingen en terugkoppeling daarvan aan de classis Ommen.

Voor we naar de kerkzaal gaan overhandigt ds. Prins namens de vergadering bloemen aan ds. Hazeleger en mw. Koes voor hun inzet voor de classis Ommen.
In de kerkzaal houden we een vesper als afsluiting van de classis Ommen. We denken na over de woorden uit Math. 16: vers 13-20.
Na dit liturgische moment verlaten we de kerkzaal en praten we onder het genot van een hapje en drankje nog even gezellig na.

Hilde Koes, secr. Classis Ommen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters