Classis Ommen
lllll

Classis Ommen

Verslag classisvergadering 21 februari 2018

 

Vanavond is onze laatste ‘gewone’ classisvergadering. Op 1 mei 2018 gaat de nieuwe structuur van Kerk 2025 in en gaat de classis Ommen over in de classis Overijssel/Flevoland. Op 12 april as. zullen we hier in een bijzondere, afsluitende vergadering aandacht voor hebben.


Alle kerken zijn deze avond weer vertegenwoordigd. Ds. Schipper, protestants Vroomshoop, verzorgt de opening en leest met ons Marcus 9 over de verheerlijking op de berg. Petrus zegt: ‘Het is goed dat we hier zijn’. Als God zich laat zien is er vaak sprake van veel licht en de schaduw van een wolk. Niet van aangezicht tot aangezicht, maar toch heel dichtbij. Lied 972 Hoe goed, o Heer, is ‘t hier te zijn, past hier goed bij. Hij gaat voor in gebed.
In de eerste vergadering van het nieuwe jaar moet het Moderamen worden benoemd, voorstel is om het huidige Moderamen tot 1 mei as. aan te houden. Ds. Hazeleger als preses, dhr. Hofsink als scriba en dhr. Hallink als assessor. De vergadering is hiermee akkoord.


Op de agenda staat het laatste deel van de voorgestelde kerkordewijzigingen. De kerkenraden hebben hun reacties hierop naar de classis gestuurd en uit deze reacties vormen we als classisvergadering een mening die we richting de Synode sturen. Ds. Hazeleger heeft, zoals altijd, de stukken goed voorbereid en leidt de vergadering gestructureerd door de voorgestelde wijzigingen.
De voorstellen gaan dit keer over de samenwerking tussen gemeenten en kerkenraden. Ook de toevoeging van de mogelijkheid dat een predikant na tenminste 12 jaar kan worden losgemaakt van de gemeente op gezamenlijk verzoek van de kerkenraad en predikant komt aan de orde. Met name dit laatste punt roept verlegenheid op bij de afgevaardigden.


In de Personalia Memorabilia noemen we het beroep dat de hervormde gemeente Holten heeft uitgebracht op dhr. Van Sandijk (tijdelijk waarnemend in geref. Ommen). Mocht hij dit beroep aanvaarden zal dit ook consequenties hebben voor protestants Oud-Avereest/Balkbrug, de gemeente van zijn vrouw, ds. Van Sandijk-van der Wal. We wensen hen veel wijsheid toe bij het nemen van een besluit. In protestants Lemele gaat ds. Zijl per 1 juli as. met emeritaat.


Op 19 maart vergadert het Breed Moderamen weer en, zoals gezegd, op 12 april is de allerlaatste classisvergadering in Ommen. Deze avond, met een liturgisch gedeelte, is voor alle (oud)-afgevaardigden en belangstellenden.
Ds. Hazeleger bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering met gebed.


Hilde Koes, secr. Classis Ommen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters