Classis Ommen
lllll

Classis Ommen

Verslag classisvergadering 23 november 2017

Ook deze keer komen we samen in De Kern te Ommen. Helaas zijn niet alle kerken uit de classis vertegenwoordigd, maar er zijn wel een aantal gasten in ons midden.
Ds. Klaassen, hervormd Den Ham, opent de vergadering met gebed en leest met ons uit 1 Petr. 2. Hij deelt met ons een aantal gedachten over hoe de kerk vorm krijgt, zowel van binnen als naar buiten. Momenteel zijn we daar als kerk volop over in gesprek aan de hand van Kerk 2025. Belangrijk is ons bewust te zijn dat het geloof begint bij God, het is een gave van God. Zonder Hem staan we eigenlijk met lege handen.

Vanavond hebben we drie mensen van World Servants in ons midden. Willem-Jan van der Ven, werkzaam bij World Servants en twee deelnemers, Lars Elzinga en Joëlle Kottier uit Vroomshoop. Zij vertellen ons op boeiende wijze over World Servants, vanuit de organisatie en hun eigen ervaringen. Als je de woorden dankbaarheid en verantwoordelijkheid optelt krijg je dienen. Door te dienen kun je dingen veranderen, je bouwt aan verandering. Meedoen aan World Servants is een prachtige ervaring voor de jongeren, maar ook voor de gemeente. Het geeft een groot gevoel van saamhorigheid. Omdat ze voor hun tijd en verhaal geen vergoeding vragen ontvangt World Servants vanuit de classis Ommen een gift voor hun bijzondere ‘dienende’ werk.
Een prachtig onderwerp waar in de pauze nog volop over nagepraat wordt. Het is ook fijn om na een aantal vergaderingen met kerkordeteksten op een andere manier met kerk en geloof bezig te zijn.

Op 19 november jl. heeft ds. van Dijk afscheid genomen in prot. Dedemsvaart vanwege emeritaat. Het was een goedbezochte, heel persoonlijke dienst. Volgend jaar hoopt Dedemsvaart verdere stappen te zetten naar een fusie. In verband met de ontstane vacatures zijn ds. Brandhof en mw. Prins aangesteld om bij te staan in het pastorale werk. In Ommen is het samen op weg proces helaas gestrand, wel blijft de samenwerking bestaan.
Inmiddels staat vast dat per 1 mei 2018 de classis Ommen overgaat in de classis Overijssel/Flevoland. De ontmoeting van gemeenten die we hadden in de huidige classis zullen vanaf dat moment via de ringen of werkgemeenschappen moeten worden georganiseerd. Over hoe dit vorm gegeven zou moeten worden, wisselen we met elkaar van gedachten.
De heer Siebert heeft een verslag gemaakt van de Synodevergadering op 16 en 17 november jl. Een vergadering waar gevoelige onderwerpen binnen de kerk aan de orde kwamen. Hij spreekt dan ook respect uit naar het Moderamen van de Synode.

Op 24 januari in het nieuwe jaar komt het Breed Moderamen weer bijeen en op 21 februari 2018 vergadert de classis in Ommen. Deze avond wordt dan over deel III van de kerkordewijzigingen geconsidereerd. Deze wijzigingen ontvangen de kerkenraden omstreeks 15 december as.
Op 3 januari wordt hierover voor de kerkenraden in Dalfsen een toelichting en uitleg gegeven.
Ds. Hazeleger kan iedereen bijtijds een wel thuis wensen en sluit de vergadering met gebed.

Hilde Koes, secr. Classis Ommen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters