Classis Ommen
lllll

Classis Ommen

Verslag classisvergadering 18 september 2017

Vanavond weer een agenda met ‘taaie stof’, de voorgestelde kerkordewijziging Kerk 2025 deel 2.
De kerkenraden hebben deze voorstellen besproken in hun vergadering en vanavond bespreken we deze reacties en bepalen we de mening vanuit de classis Ommen richting de Generale Synode.
Op 1 kerk na zijn alle kerkenraden uit de classis vertegenwoordigd.


Ds. van Sandijk-van der Wal. prot. Oud-Avereest/Balkbrug opent deze avond met Ps. 34: vers 9. Het landelijke thema van de startzondag is Kerkproeverij/Open Huis. Het thema nodigt uit om iemand mee te nemen naar de kerk om te proeven, toch is er schroom. Maar kerkproeverij is meer, het is eigenlijk Godproeverij. Gods goedheid proeven kan op verschillende manieren. Als je dat hebt geproefd, wil je meer en vervalt al je schroom om anderen ervan mee te laten genieten!


We memoreren nog even aan de 3 afscheidsdiensten die zijn geweest. Ds. Winters-Karels en ds. Wilmink namen afscheid in geref. Ommen en ds. Kroeze nam afscheid in prot. Vroomshoop. In herv. Daarle is deze zomer bij ds. Prins een gezonde dochter, Joëlle, geboren. Op 19 november as. hoopt ds. van Dijk afscheid te nemen in prot. Dedemsvaart vanwege emeritaat.


Ds. Hazeleger heeft de reacties van de kerkenraden gebundeld per voorgestelde wijziging. Samen bespreken we deze reacties en bepalen we de mening van de classis Ommen. De voorgestelde wijzigingen in deel 2 hebben vooral vereenvoudiging van de regelgeving tot doel. Ze hebben o.a. betrekking op gemeenten, het ambt, kerkenraad en vermogensrechtelijke zaken. In februari volgend jaar nog een deel 3, deze consideraties zullen gaan over mobiliteit en kerkelijke rechtspraak.
De heer Siebert, onze afgevaardigde naar de Generale Synode, geeft aan dat de landelijke kerk wel degelijk iets doet met de reacties van de classes. De komende Synodevergadering worden de aanpassingen in deel 1 van Kerk 2025 op grond van de reacties uit het land besproken. Dus het is zeker zinvol onze mening te laten horen richting de Synode.


Het Breed Moderamen vergadert weer op 30 oktober en op 23 november is de eerstvolgende classisvergadering in De Kern in Ommen. Dit keer staan er geen consideraties op de agenda en kunnen we (hopelijk) wat vroeger naar huis.
Ds. Hazeleger wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering met gebed


Hilde Koes, secr. Classis Ommen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters