Beroepingscommissie
lllll

header3

Beroepingscommissie

Beroepingscommissie

logo pkn ommen

De Gereformeerde Kerk in Ommen/Witharen

zoekt een fulltime predikant
Wie zijn we?


De Gereformeerde Kerk (PKN) in Ommen/Witharen is een actieve, pluriforme gemeente in het mooie Salland.
Een geloofsgemeenschap die Gods boodschap wil vertalen naar deze tijd en wil delen met de mensen om ons heen, dichtbij en veraf. In onze gemeente is plaats voor 2 fulltime predikanten.
Onze gemeente telt 2600 gemeenteleden, verdeeld over 2 wijken. Onze predikanten werken samen met een kerkelijk werker, ruim 60 ouderlingen en diakenen en ruim 100 contactpersonen.


Wat bieden wij?

 Een enthousiaste collega om mee samen te werken
 Werken in een wijk waar veel jonge gezinnen wonen
 Werken in een gemeente met een positieve groep vrijwilligers met creativiteit en activiteit
 Een gemeente die veel samenwerkt met de Hervormde Gemeente
 Een pastorie aan één van de mooie vijvers in Ommen


Wat of wie zoeken we?

Een fulltime predikant die:
 Samen met onze gemeente wil zoeken naar God en naar Zijn boodschap voor ons vandaag
 Met hart en ziel pastorale zorg verleent aan én omziet naar onze gemeenteleden, hen met persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen begeleidt bij hun levensvragen en daarbij troost, bemoediging en geborgenheid kan aanreiken
 Die ervaringen heeft opgedaan in het activeren en inspireren van gemeenteleden tussen de 25 en 45 jaar én jonge gezinnen
 Op een inspirerende en enthousiaste manier Bijbelverhalen laat spreken in de tegenwoordige tijd en in een taal waardoor ook nieuwkomers, jongeren en jonge gezinnen zich thuis voelen in de kerk
 Een enthousiaste en vernieuwende inbreng heeft in vorming en toerusting, waaronder catechese
 Prikkelende vragen kan en wil beantwoorden en stellen
 Ervaring heeft opgedaan in (minimaal) één andere gemeente
 Een aansprekende eredienst leidt, maar ook initiatief neemt in een flexibele vormgeving hiervan
 Humor en relativeringsvermogen heeft


Meer informatie?

 U kunt contact opnemen met Joke Schonewille-Gelderman, tel.nr. 06-54396194
 Via de website: http://www.pkn-ommen.nl/groepen/beroepingscommissie


Solliciteren?

 Dat kan door voor 1 augustus a.s. uw CV en motivatie te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

De beroepingscommissie is compleet en bestaat uit onderstaande gemeenteleden / ambtsdragers:
• Hennie Meulenkamp-Wermink, voorzitter, Baron van Fridaghstraat 3
• Gertjan Schuttert, Schurinkstraat 36b
• Coeno Boot, Pinksterbloemstraat 9
• Emiel Jansen, Wentholtstraat 7
• Klazien Welleweerd-Boessenkool, Varsenenerweg 15
• Joke Schonewille-Gelderman, van Ruisdaelstraat 2a
• Hermen Hogenkamp, Jan Tooropstraat 27
• Madelon Post-Bosch, Weth. Paarhuisstraat 12
Ds. Kest Jelsma is als consulent aan de commissie toegevoegd en Djoke Schinkelshoek-van Sluis zal secretariële ondersteuning verlenen.
Wij zijn dankbaar dat er al zo snel een commissie samengesteld kon worden en dat die al is begonnen met haar werkzaamheden. Wij wensen de leden van de commissie plezier, wijsheid en God’s zegen op hun werk toe.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad


 

De beroepingscommissie is actief bezig. Na een aantal goede gesprekken met een predikant hadden we gehoopt een voordracht aan de Kerkenraad te kunnen doen maar helaas is dit anders gelopen.
Dit betekent dat we verder gaan met onze zoektocht.
Dank voor de betrokkenheid die u toont voor het beroepingswerk!
Zodra er weer wat is te melden hoort u van ons!
Vriendelijke groeten,
Hennie Meulenkamp-Wermink


 

De beroepingscommissie, van de Gereformeerde kerk te Ommen, heeft op 6 juni een unaniem voorstel gedaan voor een te beroepen predikant aan de voltallige Kerkenraad.
De Kerkenraad heeft positief gestemd over dit advies. Daarmee werd de kandidaatstelling definitief.
Nu de kandidaatstelling definitief is, is de gemeente / zijn de gemeenteleden aan zet.
In verband hiermee is er een gemeentevergadering op donderdag 28 juni 2018. Deze avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop.


De beroepingscommissie zal een beknopt verslag doen van haar zoektocht en werkzaamheden én zal informatie verstrekken over de kandidaat aan de hand van de profielschets.
Ook kunt u een preek beluisteren.
Vervolgens vindt er stemming plaats over de kandidaat.

U bent bij deze van harte uitgenodigd!


Na de gemeentevergadering en het verstrijken van de termijn waarbinnen bezwaren tegen de gevolgde procedure konden worden ingediend, hetgeen niet is gebeurd, is zaterdag 7 juli jl. de beroepsbrief overhandigd aan ds. Hans Baart. Ds. Hans Baart heeft de beroepsbrief 'van harte' ondertekend waardoor ds. Hans Baart het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. De datum van dienst bevestiging zal zeer waarschijnlijk zondag 23 september aanstaande zijn. Wij kunnen elkaar, als gemeente en Kerkenraad, feliciteren met dit goede nieuws en zijn dankbaar over de invulling van de vacature.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters