Beroepingscommissie
lllll

header3

Beroepingscommissie

Beroepingscommissie

 

De beroepingscommissie is compleet en bestaat uit onderstaande gemeenteleden / ambtsdragers:
• Hennie Meulenkamp-Wermink, voorzitter, Baron van Fridaghstraat 3
• Gertjan Schuttert, Schurinkstraat 36b
• Coeno Boot, Pinksterbloemstraat 9
• Emiel Jansen, Wentholtstraat 7
• Klazien Welleweerd-Boessenkool, Varsenenerweg 15
• Joke Schonewille-Gelderman, van Ruisdaelstraat 2a
• Hermen Hogenkamp, Jan Tooropstraat 27
• Madelon Post-Bosch, Weth. Paarhuisstraat 12
Ds. Kest Jelsma is als consulent aan de commissie toegevoegd en Djoke Schinkelshoek-van Sluis zal secretariële ondersteuning verlenen.
Wij zijn dankbaar dat er al zo snel een commissie samengesteld kon worden en dat die al is begonnen met haar werkzaamheden. Wij wensen de leden van de commissie plezier, wijsheid en God’s zegen op hun werk toe.
Johan Schinkelshoek, voorzitter Kerkenraad

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters