Beroepingscommissie
lllll

header3

Beroepingscommissie

Beroepingscommissie

logo pkn ommen

Na de gemeentevergadering en het verstrijken van de termijn waarbinnen bezwaren tegen de gevolgde procedure konden worden ingediend, hetgeen niet is gebeurd, is zaterdag 7 juli jl. de beroepsbrief overhandigd aan ds. Hans Baart. Ds. Hans Baart heeft de beroepsbrief 'van harte' ondertekend waardoor ds. Hans Baart het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. De datum van dienst bevestiging zal zeer waarschijnlijk zondag 23 september aanstaande zijn. Wij kunnen elkaar, als gemeente en Kerkenraad, feliciteren met dit goede nieuws en zijn dankbaar over de invulling van de vacature. 

 

 

 

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters