lllll

Artikelen

Liturgie 15 april 2018, om 10.00 uur, Hervormde kerk Vinkenbuurt

Welkom en mededelingen
Zingen, Psalm 111: 1 en 2, Van ganser harte loof ik Hem

Stil gebed

Votum en groet

Inleidend woord

Zingen, Psalm 78: 1 en 2, Mijn volk, ik ga geheimen openleggen

Gebed voor de nood van de wereld
Zingen, Lied 286 (helemaal), Waar de mensen dwalen in het donker

Gebed voor de opening van het Woord
Zingen kinderlied, Lied 288, Goedemorgen, welkom allemaal
Moment met de kinderen
 Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing 1, Johannes 13:21-30 (NBV)
Zingen, Lied 587: 1, Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
Schriftlezing 2, Johannes 19:28-37 (NBV)
Zingen, Lied 587: 6, Zing met de psalm: geen woord is er gebroken
Schriftlezing 3, Johannes 20:1-10 (NBV)
Zingen, Lied 587: 7, Rijke geschenken zou ik willen geven

Verkondiging n.a.v. Johannes 21:24-25 (NBV)
Zingen, Lied 315 (helemaal), Heb dank, o God van alle leven

Afkondiging overlijden
Zingen, Lied 23b: 1, De Heer is mijn Herder

Gebed
Collecte
Zingen, Lied 289 (helemaal), Heer, het licht van uw liefde schittert

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters