lllll

Artikelen

Liturgie 15 april 2018, om 9.30 uur, Gereformeerde kerk Ommen – Scholendienst

Intocht kerkenraad en afkondigingen

Lied 288 (orgel)

Stil gebed – Onze hulp – Groet

Lied 139 B (orgel)

Gebed (voorganger)

1 Samuël 3: 1-18 (uitgespeeld door kinderen)


Lied: Samuël (uit Alles wordt nieuw van Hanna Lam) (orgel)
Samuël hoort ’s nachts een stem, hoort een stem die roept om hem.
Eli heeft hem zeker nodig, maar zijn komst is overbodig.
Eli die al bijna sliep, Eli was het niet die riep.

Samuël hoort ’s nachts een stem, hoort een stem die roept om hem.
Eli die hem weer hoort komen, Eli weet dit zijn geen dromen.
’t Is de God van Israël, en Hij roept om Samuël.

Samuël hoort ’s nachts een stem, hoort een stem die roept om hem.
Samuël loopt door de tempel, Samuël knielt op de drempel.
En daar wacht hij op Gods woord:
“Spreek Heer, want uw dienstknecht hoort!”

Gedicht door kinderen

Zijn moeder bad om een zoon,
beloofde hem aan God te geven,
hij zou in Silo’s tempel leven.
Toen hij was geboren,
mocht hij verhalen horen,
over Jozef, Abraham en Lot.
De belofte werd vervuld,
in de tempel ging hij leven,
zijn vader en moeder kwamen even,
elk jaar maar voor één dag,
terwijl hij ze zo graag zag,
dan weer een afscheid en tot volgend jaar.

Plotseling hoorde hij ’s nachts een stem,
Samuel, Samuel, riep Eli hem,
is het Eli die hulp nodig heeft
iets wat hij met liefde geeft.
Maar het was de Here die hem riep,
even later toen hij weer sliep.
Samuel hoorde naar Gods stem,
met eerbied luisterde hij naar Hem,
’t is God die met hem praat,
en vertelt wat er gebeuren gaat,
God nam Samuel bij de hand,
hij werd later profeet in zijn land.

Zingen: Samuël, liedjes rond de bijbel ( https://www.youtube.com/watch?v=e7I7aRE_qlg)

Verkondiging: Is God hier?

Zingen: Ik Ken Je Wel (https://www.youtube.com/watch?v=jkqXti54K-Q)

Eventuele afkondigingen (eventueel gevolgd door het zingen van Lied 951: 2)

Gebed door kinderen en voorganger

Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn. Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,
En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan. Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen
U bent altijd daar! Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!

Collecte (de kinderen kunnen van de oppas worden gehaald)

Lied 423 (orgel)

Zegen met gezongen Amen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters