lllll

Artikelen

Liturgie Biddag 14 maart 2018, om 19.30 uur, Hervormde kerk Vinkenbuurt

Welkom en afkondigingen
Zingen, Psalm 63: 1 en 3, Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

Stil gebed

Votum en groet

Zingen, Lied 978: 1, 3 en 4, Aan U behoort, o Heer der heren

Geloofsbelijdenis met de woorden van Psalm 104:24-30 (NBV)
Zingen, Lied 985 (helemaal), Heilig, heilig, heilig

Gebed
Schriftlezing, Matteüs 6:19-34 (NBV)

Zingen, Lied 905 (helemaal), Wie zich door God alleen laat leiden

Verkondiging. Thema: Maak je geen zorgen
Zingen, Lied 903: 1 en 5, Zou ik niet van harte zingen

Gebed (dankgebed, voorbede, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Collecte

Zingen, Lied 904: 1, 2 en 3, Beveel gerust uw wegen

Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters