lllll

Artikelen

14 februari 2018 Aswoensdag: start van de 40 dagen tijd

Ook dit jaar organiseert de werkgroep Rondom Pasen weer een aantal diensten in de 40 dagen tijd.

De 40 dagen tijd begint op Aswoensdag 14 februari en op deze dag zal de eerste viering in de Gereformeerde kerk worden gehouden. De overige diensten zullen in de Stille week worden georganiseerd, informatie daarover volgt in maart.

U bent allen van harte uitgenodigd deze diensten bij te wonen om ook op die manier samen op weg te gaan, op weg naar Pasen.

Tijdens de diensten, die door de werkgroep Rondom Pasen worden georganiseerd in de verschillende kerken in Ommen tijdens de 40 -dagen tijd, zal ook gecollecteerd worden.

De opbrengst zal dit jaar gaan naar stichting "Steunfonds Vluchtelingen Ommen". Deze stichting heeft als doel het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen in Ommen. De laatste jaren staat het financieel ondersteunen bij de gezinshereniging centraal: een financiële bijdrage wordt gedeeltelijk gegeven als gift en voor de rest als lening verstrekt. De stichting is afhankelijk van giften om dit mogelijk te maken.

Wij denken dat dit collecte doel heel passend is bij het thema van de 40 dagen tijd dit jaar: onvoorwaardelijke liefde.
We hopen als gezamenlijke kerken in Ommen een steentje bij te kunnen dragen om gezinnen in liefde weer samen te brengen.

We hopen op uw bijdrage en kijken ernaar uit u in de 40 dagen tijd te mogen verwelkomen bij de diensten

Werkgroep Rondom Pasen

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters