Centrale Evangelisatie Werkgroep Centrale Evangelisatie Werkgroep

Missie Centrale Evangelisatie Werkgroep: Matteus 28: 18-20
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’


Missie van Matteus 28:18-20 in Ommen in praktijk:
Ontwikkelen van evangelisatie activiteiten:
   * met een duidelijk doel
   * wie is doelgroep
   * welke middelen
Stimuleren dat deze activiteiten worden uitgevoerd en worden gedragen door de gemeenten (door meehelpen en gebed)
Praktisch meewerken in de subgroepen
Verbinding tussen kerkbestuur en alle subcommissies.


Contact: secretaris: 

Vergaderingen CEW:
5 x per jaar, in “De Kern”of het andere jaar in het “Hervormd Centrum”. Altijd met een agenda waarop de zaken van het jaarrooster aan de orde komen. Belangrijk onderwerp is bezinning. 


Communicatie:
De evangelisatieouderlingen communiceren de activiteiten tussen de kerkbesturen.
De ALPHA- coördinatiegroep maakt speciale kranten met ervaringen en getuigenissen van leden van (youth)ALPA en (youth) Groeigroepen
In locale kerkbladen, niewsbladen en kabel TV wordt regelmatig over de activiteiten gecommuniceerd.
Een flyer met de aanvangstijden van kerkdiensten van alle locale kerken wordt verspreid op campings en bij de VVV.


Organogram

Organogram CEW

terug