Nieuwsarchief
lllll

header3

Nieuwsarchief

Liturgie 12 mei 2019 om 19.00 uur Hervormde kerk Ommen (Herzien)

Organist: Willemien Gerritsen
Predikant: ds. Coby de Haan

Welkom en mededelingen

Zingen: In de veelheid van geluiden Lied 283: 1,2,3,4 en 5

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Voorganger:
Wij zijn hier samengekomen
voor het aangezicht van de Eeuwige, onze God,
uit wie, door wie en tot wie alles is.

Voorganger: De Heer is met u, met jou
ALLEN: ZIJN VREDE MET ONS!

Openingstekst: Openbaringen 3: 20

Zingen: Zoals ik ben Lied 377: 1,2,3 en 6

Gebed

Zingen: Kom Geest van God lied 333 twee keer uit liedboek 2013

Schriftlezing: Hooglied 5: 2-7

Zingen Aan de deur van ’s harten woning Gezang 295: 1,3 liedboek 1973

Preek

Zingen Ik heb U lief Lied 908: 1 en 4

Pastorale afkondigingen

Luisterlied “Vandaag” Kinga Ban https://youtu.be/ELVMYipj0_E

Gebeden:
-Dankgebed
-Voorbeden
-Stil gebed
-Onze Vader

Collecte

Zingen: God to enfold you , twee maal: eerst engels, daarna in het nederlands lied 426

Zegen
Afgesloten met gezamen gezongen AMEN

 

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters