Nieuwsarchief
lllll

header3

Nieuwsarchief

Liturgie 5 mei 2019 om 10.00 uur gebouw Irene Witharen

Voorganger: Ds R.R.J. de Bruijn
Organist: Lydia Volkerink

ORDE VAN DIENST

Vóór de dienst: NLB 213: 1, 2, 5 Morgenglans der eeuwigheid

Welkom Ouderling van dienst

Zingen: NLB (Psalm) 113: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: NLB 621: 1, 2, 5 Heerlijk verschenen is de dag

Zullen we samen bidden?

Aandacht voor de kinderen
 Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Schriftlezing: Joh. 20: 19-23 (NBV)

Zingen: NLB 644: 1, 2, 3 Terwijl wij Hem bewenen

Verkondiging: Ik wens jullie vrede!

Zingen: NLB 641: 1, 4 Jezus leeft en ik met Hem

Afkondiging van overlijden
 Zingen lied 951: 2 Liefelijk licht

Zullen we samen danken?

Collecten

Zingen (slot): NLB 653: 1, 3 U kennen, uit en tot U leven

Zegen > Amen (3x)

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters