Nieuwsarchief
lllll

header3

Nieuwsarchief

Orde van dienst 5 mei 2019 om 9.30 uur Gereformeerde kerk Ommen

- voorzang Psalm 33: 1 en 2
- welkom en afkondigingen, door lector
- zingen Psalm 84: 1 en 2
- stil gebed
- votum en groet
- zingen Lied 412: 3
- richtlijn voor ons leven Gal. 5: 13-26 ‘Leven door de Geest’ (door lector desgewenst)
- gebed
- kort gesprek met de kinderen
- kinderlied en het aansteken van de kaars, waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan
- Schriftlezing, door lector Psalm 9: 1-12
- zingen Psalm 9: 1 en 5
- preek
- zingen Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (= geheel)
- kinderen terug in de kerk
- gebed
- collecte
- slotlied Lied 207: 1, 2, 3 en 4 (= geheel)
- zegen
- gemeente zingt het Amen
- Wilhelmus = Lied 708: 1 en 6

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters