Historie kerken en predikanten
lllll

header3

Historie kerken en predikanten

Liturgie Elvis in Church “He touched me” 11 november 2018 om 19.00 uur Gereformeerde kerk Ommen

Woord van welkom door Crosspoint
Aanvangslied “Where could I go”
Ik ben zoekend naar een schuilplaats voor mijn ziel,
wetend dat ik een Vriend nodig heb,
die me bewaart aan het eind van mijn leven.
Waar zal ik anders naartoe gaan, dan naar de Heer!
Lied: “Ik kan het niet alleen”
Votum en groet
Lied: “Amazing Grace”
Samenzang:
Genade gaf mij vrees in ‘t hart
en bracht mij nieuwe moed.
Gewassen van mijn zond’ en smart
in Christus’ dierbaar bloed.

Amazing grace! How sweet the sound
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.

Welkom
Lied: “Walk dem golden stairs”
Ik mag weten dat als de Heer mij roept,
ik over een Gouden Trap Thuis mag komen bij Hem.
Korte inleiding op Elvis en Gospel
Lied: “What a friend we have in Jesus”
Samenzang:
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
Juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
What a friend we have in Jesus,
all our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry,
everything to God in prayer!
Oh, what peace we often forfeit.
Oh, what needless pain we bear.
All because we do not carry
everything to God in prayer!
Korte inleiding op het lied “When peace like a river”
Lied “When peace like a river”
Samenzang:
My sin—oh, the bliss of this glorious thought!—
My sin, not in part but the whole,
is nailed to the cross, and I bear it no more.
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!

It is well, (it is well)
with my soul, (with my soul)
it is well, it is well, with my soul.

But, Lord, ’t is for Thee, for Thy coming we wait.
The sky, not the grave, is our goal.
Oh, trump of the angel! Oh, voice of the Lord!
Blessed hope, blessed rest of my soul!

It is well, (it is well),
with my soul, (with my soul)
it is well, it is well, with my soul.
With my soul!

Gebed

Lied: “I then shall live”

Samenzang:
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning:
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Your Kingdom come around and through and in me.
Your power and glory, let them shine through me.
Your Hallowed Name, O may I bear with honor,
and may Your living Kingdom come in me.
The Bread of Life, O may I share with honor,
and may You feed a hungry world through me.
Lezing: Psalm 139 vers 1 t/m 14
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik» van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Lied: “Swing down, sweet Chariot”
Lied: “Atlas” en “Abide with me”
Samenzang:

U heb ik nodig, uw genade is,
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

I need Thy presence, every passing hour.
What but Thy grace can foil the tempter's power?
Who, like Thyself, my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.

Preek met thema “He touched me”

Lied “He touched me”

He touched me, oh he touched me
and oh the joy, that floods my soul.
Something happened and now I know
He touched me and made me whole.

Dankgebed
Lied “Peace in the valley”
Er is één weg die ik helemaal alleen moet gaan,
wanneer de Heer me roept en ik thuiskom bij Hem.
Het zal zijn als een vallei van vrede waar geen moeite
en zorg meer zal zijn.

Een plek waar een kind speelt met een beer
en de leeuw en het lam naast elkaar liggen.
Daar ben ik verlost van de last van mijn leven.
Ook voor mij zal er een plaats zijn.
Lied “How great Thou art”
Samenzang:
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

When Christ shall come, with shout of acclamation,
And take me home, what joy shall fill my heart.

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art.
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art!
Lied met zegen “American trilogy”
Glory, glory, hallelujah,
His truth is marching on!
Collecte na afloop van de dienst is voor Compassion en voor de kerk
Voor reacties verwijzen we u naar onze website www.elvisinchurch.nl of naar onze gelijknamige facebookpagina elvis in church.

Volgende 8 diensten

Orde van dienst/Liturgie

Laatste kerkvensters